Ang Uniporme Kong Satin

by Elder Enrico Belarga
 
Malinaw ko pang naririnig ang malalakas na hagalpakan ng tawanan at pangungutya ng aking mga kaklase habang mataman nilang pinagmamasdan at hinahaplos-haplos ang mala-poon kong kasuotan. Nasa huling taon na ako ng aking pag-aaral sa kursong Nursing, higit na mahaba na ang panahon ng pagtigil sa ospital kumpara sa oras na ginugugol sa eskwelahan.