prayer-ministry

Welcome to the Tagalog Corner page. Herein are expressions of faith and personal testimonies of FPBC members and friends inscribed in “tagalog” – the national language of the Philippines . We hope that this will encourage our Filipino brothers and sisters, whatever situation of life they are in and wherever they are in this world, always remembering that our God is faithful.

Nasa Palad Ng Lumikha

by Elder Enrico Belarga
 
Mahirap malimutan para sa akin kung saan ako nagmula. Puno ng saya at alaala ang aking pagkabata. Napakapayak ang buhay probinsya, mabagal ang pag-usad ng panahon, nakababagot pag minsan subalit dama mo ang bawat araw na may pag-asa. Sa nayon na kung saan ako lumaki, sinasalok ang tubig sa balon at binibitbit ng pingga, binabalanse sa balikat na habang inilalakad mo ay lalo pa ngang bumibigat.

Read more...

Ang Uniporme Kong Satin

by Elder Enrico Belarga
 
Malinaw ko pang naririnig ang malalakas na hagalpakan ng tawanan at pangungutya ng aking mga kaklase habang mataman nilang pinagmamasdan at hinahaplos-haplos ang mala-poon kong kasuotan. Nasa huling taon na ako ng aking pag-aaral sa kursong Nursing, higit na mahaba na ang panahon ng pagtigil sa ospital kumpara sa oras na ginugugol sa eskwelahan.

Read more...

Mayroong Himala

Nabalot ng pagkamangha at nag-uumapaw na kagalakan ang buo kong pagkatao, matapos na marinig sa mismong mga labi ng aming mangagagamot na nagdadalantao and aking kabiyak. Buong pusong tinatanggap ng aking kalooban ang magandang balita samantalang naglalaro sa hangin ang hindi makapaniwalang ulirat. Totoo nga kaya itong naririnig ng aking mga tainga o isang panaginip lang na umaaliw sa aking pagkabalisa? Mayroong himala!


Read more...

May Akda

Kung tunay nga nating pakalili

Dito sa daigdig ating sisiyasatin

Mayroon nga bang natatagong lihim

Sa Dios na may akda ng maaring isipin.


Read more...

BUHAY AMERIKA: Salamin at Sapantaha

by Elder Enrico Belarga 
 
Pinagmamasdan ko ang mahabang dulang na puno ng pagkain. Bisperas ng bagong taon, panibagong taon, panibagong pag-asa. Sa likod ng magarbo at maingay napagdiriwang ng mundo, narito pa rin ako at nagmumumok sa isang sulok ng bahay na animoy ikinalulungkot ang pagpanaw ng lumipas na taon. Iginala ko ang aking mga mata sa paligid, napansin ko na sa paglipas ng halos apat na taon ng paninirahan ko sa Houston, napakarami ko nang naipundar at nabili para sa aking sarili.


Read more...